Seminar

بسمه تعالی

                                                    

سرفصل های ارائه شده در کلاس سمینار دانشکده مهندسی مکانیک

 

 • آشنایی با مفهوم سمینار، هدف و ارزیابی این درس
 • تعریف ها، انواع و ارکان تحقیق علمی
 • مراحل تحقیق علمی
  • اهداف آموزشی
   • آشنایی با مراحل تحقیق علمی
   • یادآوری اصول و نکات کاربردی در هر یک از مراحل تحقیق

 

 • ویژگی‌ها و مراحل نگارش پایان‌نامه و شیوۀ دفاع از آن
  • اهداف آموزشی
   • آشنایی با ویژگی‌های پایان‌نامه و مراحل نگارش آن
    • تعریف پایان‌نامه
    • ویژگی‌های پایان‌نامۀ مطلوب
    • مراحل علمی نگارش پایان‌‌نامه
    • مراحل اجرایی پایان‌نامه
   • آشنایی با اصول و نکات کاربردی در نگارش و دفاع از پایان‌نامه

 

 • اجزای پایان‌نامه
  • اهداف آموزشی
   • آشنایی با اجزای پایان‌نامه
   • آشنایی با ضوابط نگارش پایان‌نامه و دفاع از آن
   • آشنایی با فنون استخراج مقاله از پایان‌نامه

 

 • استخراج مقاله از پایان‌نامه
  • اهداف آموزشی
   • آشنایی با ساختار و شیوه نگارش مقالات علمی
   • آشنایی با انواع مقالات و نشریات علمی
   • آشنایی با فنون استخراج مقاله از پایان‌نامه

 

 • آشنایی با واژه‌پرداز Microsoft Word
  • اهداف آموزشی
   • آشنایی اجمالی با مجموعه Microsoft Office
   • آشنایی با نرم‌افزار Microsoft word
   • آشنایی با شیوه اعمال تنظیمات لازم در نرم‌افزار Microsoft word

 

 • آشنایی با نرم‌افزارهای PowerPoint و OneNote
  • اهداف آموزشی
   • آشنایی با بخش‌های اصلی نرم‌افزار PowerPoint
   • آشنایی با نکات کاربردی در ارائه شفاهی نتایج تحقیق در جلسه دفاعیه و سمینار
   • آشنایی با امکانات اصلی نرم‌افزار OneNote
   • آشنایی با شیوه یادداشت‌برداری کامپیوتری و بایگانی اطلاعات

 

 • آشنایی با برخی نکات در ارائه سمینار

Downloads 

 پاورپوینت ارائه درس سمینار

 

برگه بروزرسانی شده مطالب و مواد درسی،تمرین و دستورالعمل های مرتبط با این درس در نشانی دانشگاه